Anordna en familjedag

Något som kan vara väldigt uppskattat av de anställda och deras familjer är om du som företagare ser till att anordna en familjedag. Detta kan ske antingen på arbetstid eller utanför denna, där det kanske enklaste alternativet är att anordna familjedagen på en helgdag, då de allra flesta människor ändå är lediga.

En familjedag handlar egentligen inte om annat än att visa att du som företagare bryr dig om dina anställda och deras respektive familjer. En dag som denna ger dock alla en chans att umgås på ett lättsamt sätt utanför arbetsplatsen, något som i förlängningen kan leda till bättre relationer mellan de anställda och därför också positiva effekter för ditt företag.

Det finns ett stort värde i att förtydliga för dina anställda att du värdesätter och bryr dig om deras välmående. Att lyckas skapa en familjär stämning på en arbetsplats är någonting som du som högsta höns absolut har en stor del i, och en familjedag är helt klart ett sätt att nå dit.

Det behövs heller inte speciellt stora medel för en sammankomst av detta slag. Vi rekommenderar dock att du bjuder på lättare förtäring, kanske i form utav korv och bröd om ni exempelvis väljer att grilla utomhus. Det är mest troligt också uppskattat om du ser till att göra något speciellt för barnen, så att även de får extra roligt under dagens lopp. Tänk också på att inte hålla igång allt för länge om tillställningen planerats in på helgen, då det inte får kännas som något segt och obligatoriskt, som då känns mer som jobb än något annat. Ge alla utrymme att dra sig hem när de själva känner för det, men påpeka också att de får stanna så länge de har lust!