Anställa personal - hur går man till väga?

Ditt företag växer, du får fler kunder och klienter men arbetsbördan är för stor. Du behöver fler medarbetare men hur ska man gå till väga för att få fler.

Det finns olika sätt att få mer personal. Man kan gå via det traditionella metoden och sök personal själv. Detta är dock både tidkrävande och kan kosta dig både pengar och värdefull tid.

En annan metod är att du går via ett bemanningsföretag. Fördelen här är att medans du arbetar så gör du en beställning hos ett annat företag som letar upp kompetent personal åt dig. Nackdelen är att under en bemannares arbetstid så kommer denna ha en lön som motsvarar medianen inom branschen.

Ett tredje sätt är att man går via arbetsförmedlingen. Via dem kan man få en som varit långtidsarbetslös och denna person kan jobba hos dig medans arbetsförmedlingen betalar uppemot 85% av lönen och du själv betalar 15%.

Fördelarna är olika men så är de olika nackdelarna med. Starkaste fördelen med att välja själv är just det, du har full kontroll på vilka du vill ha i ditt företag. Att anställa bemannare är skönt då du kan avbryta deras kontrakt när som helst utifall ditt företag inte går bra ett kvartal. Att gå via arbetsförmedlingen har sina fördelar det med men de är ofta långsamma.