Att anlita en konsult

En konsult är någon som arbetar som en specialist inom något område och agerar i en rådgivande kapacitet. De kan vara egna företagare eller anställa av en konsultfirma. Anlitar man en konsultfirma kan man då få ett team med konsulter beroende på hur omfattande uppgiften eller projektet är.

När man anlitar en konsult är det bra om man har en tydlig målsättning med detta. De två huvudsakliga anledningar till att anlita en konsult är antingen för att ulbilda sina anställda eller att utföra tjänst. Man ska ha klart för sin exakt vad det är ens behov är och hur man önskar att konsulten ska uppfylla detta.

Att välja konsult behöver inte vara så svårt. Till att börja med kan man titta efter specialkompetens konsulten eller konsultfirman kan ha och om de är speciellt inriktad på en viss typ av konsultarbeten. Behöver man till exempel hjälp med outplacement kan man vända sig till en firma som Andersson & Dorsch som specialiserat sig på just detta.

Samtidigt ska man tänka sig anlitandet av en konsult som en slags anställning; man bör se till att få referesnser från flera olika konsulter och göra invervjuer med dem för att de ska kunna tydliggöra varför man ska välja just dem. I denna process kommer man förhoppningsvis lära sig tillräckligt för att kunna göra ett informerat val.

Vill man vara extra säker kan man även försäkra sig om att konsulten man anlitar verkligen har F-skatt. Är inte detta fallet kan det även drabba den som anställer dem, har Skatteverket varnat. Om till exempel en olycka uppstår och konsulten inte är rätt försäkrad kan det bli väldigt dyrt för företaget.

När en konsult kommer för att arbeta med företaget är det bäst att se till att de kommer in i företaget på rätt sätt, speciellt om de kommer att vara där ett bra tag. Det är bra att göra dem varse eventuella företagspolicys man kan ha och kanske även att tala om klädseln, om detta råkar vara viktigt.