Att jobba med offentliga upphandlingar

Att arbeta med offentliga upphandlingar är en process som kan vara tidskrävande och samtidigt väldigt lönsam och vinner man upphandlingen så kan det vara en av anledningarna till att företaget har ett garanterat underlag för jobb de närmaste åren. 

 

En offentlig upphandling är en slags process som utförs av den offentliga sektorn vad gäller inköp av tjänster, varor med mera. Detta regleras i sin tur av speciella regler och olika lagar som måste följas för att kunna säkerställa att alla företag som är med och räknar på detta ska ha samma chans och behandlas lika

Detta regelverk som har med offentlig upphandling att göra är likt i hela EU och är utformat enligt EG-direktiv och köparen ska slutligen välja den leverantör som har bäst pris på den mest rättvisa produkten som efterfrågas. Här spelar lojalitet eller långa kundrelationer ingen roll utan det är helt på affärsmässiga grunder. 

Som leverantör av varorna eller tjänsten som efterfrågas så gäller det att ligga bäst till i pris samtidigt som man givetvis måste se till att det blir lönsamt för företaget, alla vill vi ju tjäna pengar på affären och vikten av att lyckas är stor. Det kan som sagt inebära att man får en långsiktigt avtal med den offentliga sektorn som säkerställer jobben under en längre tid.