Att rekrytera rätt

Vissa val man behöver göra i ett företag är så pass viktiga att man ibland inte har råd att göra fel, även om det betyder att det leder en till det korrekta valet. En rekrytering är något som kan hjälpa eller själpa ett företag i vissa sammanhang. Får man inte in rätt person vid rätt tillfälle kan det innebära både kort- och långvariga problem.

Men så hur gör man då för att se till att man rekryterar rätt? Detta är en mycket bra fråga som tyvärr inte har en enda lösning som fungerar i alla sammanhang. Men det finns dock tips man kan dra nytta av för att öka chansen att lyckas första gången:

  • Försök inte att hitta den perfekta kandidaten. Fokusera på en profil som passar in för jobbet.
  • Stirra er inte blind på brister. Alla har sina brister och man måste tänka på vad som kan kompensera för dessa.
  • Tänk på framgångsfaktorerna för jobbet och positionerna runtikring denna. Vilka medarbetare kan kompensera varandra så att gruppen eller avdelningen möter dessa faktorer?
  • Bra och positiva egenskaper är endast till värde om det faktiskt finns sätt för personen att använda sig av dessa i positionen. 
  • Tänk på vilka sidor som är viktigast för jobbet och se till att fokusera på detta i annonsen.
  • Överväg att anväda er av någon som sköter rekryteringen. Detta är speciellt fördelaktigt när man till exempel behöver titta på VD-rekrytering.
  • Referenser kan vara till stor hjälp, men endast om man faktiskt följer upp på dem.
  • Kom fram till vilka minimumkrav jobbet kräver och var tydliga med detta i arbetsbeskrivningen.
  • Tänk på hur mycket av jobbet en nyanställd kommer att behöva lära sig på plats och ställ inte krav på kunskap eller erfarenhet som kan anses oresonlig.
  • Håll er borta från termer som kan tolkas på olika sätt. Ett exempel man ofta ser är social kompetens, vilket många redan vet kan uttrycka sig på flera olika sätt.