Att resa i arbetet

Att resa på arbetstid är inget ovanligt idag. Många har jobb där tjänsteresor mer eller mindre är självskrivna och sker relativt regelbundet. Det är dock bra att veta vad det är som gäller kring detta innan.

Resor kommer i många olika varianter. Men oavsett hur lång eller kort resan må vara kan den falla under benämningen tjänsteresa. Längre resor betyder så klart mer arbete och planering. Detta kan antingen hanteras av personer som ska göra resan, någon annan på företaget eller kanske till och med ett helt annat företag.

Till att börja med kan man titta på restiden och när det räknas som arbetstid. Det korta svaret på detta är att tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas också som arbetstid. Under dessa resor förekommer ingen kompensation utöver den vanliga lönen en person får från sin arbetsgivare. Men restid utanför ordinarie arbetstid kan under vissa omständigheter kompenseras.

Restidsersättning är inte en generell rättighet arbetare har. Men ett företag som är bunden till ett viss kollektivavtal, eller om företaget själv har stiftat särskilda regler själv, kan anställda ha rätt till restidsersättning.

Utgifter under tjänsteresor kan hanteras på ett par olika sätt. En del företag kan ge den anställde ett kreditkort som kan användas för att betala saker som mat och husrum. Andra kan låta den anställde sköta dessa själv och ta tillbaka kvittot för återbetalning i efterhand. Det är upp till varje enskilt företag att välja hur de vill hantera dessa utgifter.

Sedan finns det även traktamente. Detta är en extra kompensation som är menad att täcka ökade levnadskostnader för anställda som är ute och reser. Den exakta mängden en anställd är berättigad varierar beroende på omständigheterna. En grundregel är dock att för att resan måste ta den anställde mer än 50 km från sin ordinarie arbetsplats och även mer än 50 km från sin bostad.