Att sälja tjänster till offentlig sektor

Att sälja tjänster till privatpersoner och andra företag är det många företagare går in för att göra, och det är där väldigt många företag finner sin nisch. Men de som väljer att sälja sina tjänster till offentlig sektor, ger sig in i en något annorlunda värld. Här tittar vi på vad detta egentligen betyder.

Företagande regleras på många sätt och vis i dagens samhälle, för att skydda både företagen själva och de som köper tjänster från dem. En ytterligare lag som kommer i spel i detta område är LOU, lagen om offentlig upphandling. Detta är det som reglerar de köp som görs av myndigheter och organisationer som finansieras med allmänna medel.

Medan företagen som vill sälja till offentlig sektor inte behöver kunna denna lag utantill är det viktigt att förstå hur myndigheter och organisationer måste agera, vilket är vad denna lag tydliggör.

En av de viktigaste aspekterna av denna lag är det faktum att myndigheter och organisationer inte får ha någon form av bias i sitt val av leverantör utan måste enligt lag ta det bästa erbjudandet de får in. I branscher med hög konkurrens är det därför av yttersta vikt för varje företag att specificera vad deras bästa möjliga erbjudande är om de vill ha en chans att tävla med andra företag om ett kontrakt.

Vill man som företag ha några förhoppningar om att vinna kontrakt när man först börjar gäller det att arbeta hårt med denna aspekt, och många väljer att ta in hjälp från experter in området för att vägleda dem i processen.

Värdet av de upphandlingar som görs under ett helt år uppgår till hundratals miljarder kronor. Detta är så klart spridit över många olika branscher och delar av landet, men hur man än ser på det finns det mycket pengar involverad i försäljningen av dessa sorters tjänster. Vill man kunna ta del av dessa möjligheter gäller det att lägga ned tid och energi.