Att tänka på när du väljer revisor

När du väljer revisor är det viktigt att du kollar referenser och känner ett förtroende. Du kan aldrig vara för kräsen i val av revisor. Däremot är en revisor inte en trollkarl, du som företagare har ett stort eget ansvar och det är viktigt att du underlättar för revisorn så att han eller hon kan göra ett så bra som jobb som möjligt.

 

En revisor kan fungera på många olika sätt för dig som företagare men bara för att det är ett lagstadgat krav för företagare att ha en revisor innebär det inte att du inte får vara väldigt noggrann i ditt val av revisor. När du anlitar en revisor är det viktigt att ni är överens om vilka mål företaget strävar efter. 

Man kan betrakta revisorn som en ekonomisk rådgivare och du kan med fördel välja en proaktiv revisor om du vill ha innovativa och effektiva råd, en proaktiv revisor är lösningsfokuserad på ett professionellt sätt. Men känner du att du mest är ute efter att göra rätt och granska ditt företag på ett korrekt sätt kan du välja en så kallad "postlåde revisor" som inte gör så mycket mer än det som formellt krävs. Du ska givetvis välja revisor utefter dina specifika önskemål och behov. 

Du kan välja mellan att ha en enskild person som revisor eller en revisionsbyrå, de två alternativen kommer med olika för och nackdelar men det finns dom som menar att det är lättare att söka finansiering om man tillhör en revisionsbyrå. En revisionsbyrå har också sannolikt mer kompetens inom byrån och därav kan kollegorna hjälpa varandra med olika funderingar som rör kundens intressen.

Det är viktigt att kolla upp om den revisor du väljer är nischad mot någon speciell bransch, det är alltså inte revisorns uppgift att informera dig om det utan ditt ansvar att kolla upp det. Men det anses som god sed att man som revisor talar om det för den potentiella kunden om man som revisor nischat sig åt en specifik bransch som inte är den du är verksam inom. Revisorer och revisionsbyråer kan även vara nischade mot flera olika branscher.  

Den personliga relationen bör premieras och är en väldigt viktig aspekt för ett lyckat samarbete, innan du väljer rekommenderas du att kolla upp flera revisorer eller revisionsbyråer för att ha alternativ att välja bland.

Lycka till!