Bokföring och redovisning

När ett företag ska dokumentera sina affärshändelser och sitt räkenskapsår så krävs det bokföring och en typ av årsredovisning. Bokföringen kan göras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Redovisning ska alla företag göra, ett bokslut som redovisar årets bokföring.

Bokföring

Ett system att behandla alla de ekonomiska händelser som sker i ett företag. Du kan välja att bokföra varje månad, kvartal eller år. Bokföringen kan göras med faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Faktureringsmetoden bokför fakturan genom fakturadatumet. Till exempel faktura 2016-01-15 bokförs som en händelse 2016-01-15. Kontantmetoden bokför fakturor vid betalning. Till exempel faktura 2016-01-15 bokförs som en händelse när betalningen skett 2016-02-15.

Redovisning

Ett bokslut som antingen är i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En redovisning sker lite annorlunda beroende på vilken företagsform man har. Här är två exempel på två olika företagsformer.

Enskild näringsverksamhet

Om omsättningen är högst tre miljoner svenska kronor så kan man göra ett förenklat årsbokslut. Är omsättningen högre eller om du vill så gör du ett vanligt årsbokslut.

Aktiebolag

Ett aktiebolag för antingen en K2-årsredovisning eller en K3-årsredovisning. När ett aktiebolag är ett mindre bolag då görs en K2. När ett bolag är ett större så görs en K3. För att värdera ett bolag som större eller mindre kollar man på följande. Färre än 50 anställda i medel under räkenskapsåret. Mindre än 40 miljoner i balans omsättning. Nettoomsättning på mindre än 80 miljoner.