Byta företagsform

När du startade ditt bolag valde du en företagsform som passade verksamheten just då. Kanske har företaget växt och gått bra och du vill byta företagsform och eventuellt ta in delägare.

För att byta företagsform måste du göra en överlåtelse, detta innebär att du inte säljer till utomstående. Det finns vissa undantag i skattelagstiftningen för att underlätta ombildningar av företag som framförallt gäller underbeskattning och återföring av fonder. Beroende på vilken företagsform du har och vilken din nya företagsform blir, så skiljer sig reglerna åt.

Enskild firma kan ombildas till annan företagsform vilket kan göras för att till exempel ta in flera delägare i företaget eller för att en annan företagsform är fördelaktigare ur risksynpunkt eller ger ökad tillgång till kapital.

Genom en övergång till enkelt bolag så sker ingen ombildning av företaget eftersom detta innebär att två personer samarbetar. Inga särskilda skattemässiga effekter uppkommer därför inte. Enkelt bolag innebär att man bedriver gemensam verksamhet tillsammans i kompanjonskap med andra enskilda firmor.

Oberoende av vilken företagsform du har, är en korrekt avslutad bokföring viktig. Du kan göra ett bokslut som avslutar ditt räkenskapsår tidigare än de 12 månader det normalt avser, men kom ihåg att bokföra också de sista affärshändelserna och bevara räkenskapsinformation under minst sju år.

Det kan vara bra att anlita en redovisningskonsult, för att få veta vilken typ av företagsform som är mest fördelaktig för din verksamhet och dig som ägare.