Ett lyckat recept på företagsutveckling

I den snabbt förändrande tid som vi lever i nu ställs det höga krav på att företag kan anpassa sig till en ständig utveckling för att kunna konkurrera. Även om förändringens tid är ett faktum, finns det dock olika sätt att utveckla en företagsorganisation på. En utveckling av företaget behöver inte bara vara negativ, utan kan vinklas åt en mer positivare synvinkel.

Med fokus på arbetsglädje

Tomas Eriksson och Johan Stenlund på Arbetsglädje beskriver betydelsen av en bra kommunikation för att kunna utveckla ett företags organisation. Det är faktiskt kommunikation som ligger till grund för att olika avdelningar och dess anställda ska kunna förstå varandra. Det är också viktigt att fokusera på arbetsglädje. Det är en förutsättning för att de anställda ska känna en större delaktighet, motivation och ansvarstagande. En glad anställd innebär också en friskare anställd.

Istället för att introducera den kommande förändringen som just en förändring, är det mer strategiskt att låta den framträda ur ett annat perspektiv, som ett fokus på ökad arbetsglädje. Då kommer de anställda att lättare ta till sig informationen och se på förändringen med optimism.

Förändring är oundviklig

Hos VD-tidningen rekommenderas boken ”Enterprise Change Management: How to Prepare Your Organization for Continuous Change” skriven av förändringsexperterna David Miller och Audra Proctor . Författarna lyfter betydelsen av att förstå vad ett företag kan leverera samt vad de siktar på att leverera. Det finns en tydlig trend i att gapet mellan de här faktorerna ökar. Företagets ledningsgrupp har därmed en sämre insikt vad som är realistiskt och vad som är ren optimism.

Det som är viktigt att ha med sig är att förändringen av företagets organisation är oundviklig, den måste ske vid något tillfälle men det gäller att ha bra förutsättningar för att bättra kunna klara av den.