Förbättra arbetsmiljön

Våra arbetsplatser är viktiga för oss då vi tillbringar många timmar på dessa. Att förbättra arbetsmiljön är att förbättra kvalitén på arbetet som utförs i dessa lokaler.

Vissa har fördelen att få flytta in i nya modernt byggda lokaler och få en arbetsplats anpassat efter de behov som företaget har. Inte alla har den förmånen utan kanske sitter i slitna miljöer som kanske inte är så hälsosamma. Som företag så har man ett ansvar för att arbetsmiljön är som den ska vara. Arbetsmiljölagen finns för att vi ska få en bättre arbetsmiljö.

Belysning är viktig för oss och det krävs olika typer av belysning beroende på vilket arbete man utför, men för de flesta så krävs det en bra belysning för att man inte ska bli trött. Solljust vet vi vilken inverkan det har på oss och idag så kan man ordna med solljus inne genom företaget Parans och den uppfinning som de tagit fram. genom fiberoptik och solfångare på taket så kan man föra ner solens ljus ner till 30 våningar i en byggnad.

Det finns mycket som kanske kan göras för att förbättra den arbetsmiljö som företaget har. Ta en titt hos Arbetsmiljöverket om vad som kan göras och vad som kan förbättra hos just er. Alla anställda har rätt till bra arbetsmiljö och det är upp till företagarna att uppfylla de krav som finns från Staten och arbetsmiljverket.