Företagare och sjukdom - vad säger reglerna?

Om du som företagare blir sjuk är det lite olika regler som gäller, beroende av den företagsform ditt företag har och självklart vill du ha de bästa förutsättningarna för ersättning.

Det finns tre olika sätt att få ersättning som egenföretagare när du blir sjuk, via sjukförsäkring, försäkringskassan och utfyllnad från det egna företaget. Den sjukpenninggrundande inkomsten från näringsverksamheten beräknas utifrån om ditt företag varit etablerat och har funnits under de senaste 24 månaderna. Som egen företagere kan du välja antalet karensdagar mellan 1, 14, 30, 60 och 90 dagar. Väljer du inte antalet dagar blir det per automatik 7 dagars karens och du får sjukpenning från försäkringskassan från 8:e dagen.

Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig från första dagen till försäkringskassan, via telefon, webben eller via brev. Om du sjukanmäler dig brevledes är det poststämpelns datum som gäller. Ett läkarintyg ska lämnas in senast den 8.e dagen i sjukperioden.

Har du ett aktiebolag är du anställd av ditt bolag och har då en karensdag med 13 dagars sjuklöneansvar mot dig själv. Därefter kan du få sjukpenning från försäkringskassan som beräknas utifrån den lön du tar ut, om den anses vara skälig.

Om du insjuknar igen och inte valt karenstid gäller den allmänna återinsjukningsregeln, vilket innebär att om du insjuknar på nytt inom fem dagar så räknas det som en fortsättning på föregående sjukperiod och ingen ny karensdag inräknas. Har du valt en karenstid på din sjukförsäkring och blir sjuk igen inom 20 dagar, så får du räkna av karenstiden från föregående sjukperiod.

Försäkringskassan drar normalt sett skatt på din sjukpenning och som företagare betalar du in en preliminär skatt varje månad. För att inte dubbelskatta inkomsten ska du som företagare visa upp din F-skattsedel. Du kan faxa in den eller skicka in en kopia via post.