Konkurs

Många beskriver det egna företagandet som att sköta ett barn. Man månar om det dygnets alla timmar, man vill att det ska gå bra så att man får se det växa och bli stort. Då är det också lätt att förstå att när ett företag försätts i konkurs kan det upplevas som en oerhörd tragedi för ägaren och givetvis också för de anställda. 

I korta drag kan man säga att ett företag som försätts i konkurs avvecklas genom att man betalar bolagets skulder med företagets tillgångar. Beslutet om konkurs fattas i tingsrätten, i de flesta fall för att företaget inte kan betala sina skulder. Ansökan om konkurs kan göras av aktiebolaget eller en borgenär för att företaget befinner sig på obestånd, efter flera misslyckade uppskov från fordringsägare. Tingsrätten utser därefter en konkursförvaltare som går igenom all formalia och ser till att skulder betalas av, när det är klart fattar tingsrätten ett beslut och avskrivning eller utdelning. 

Det är alltid en sorg att förlora ett företag genom att gå i konkurs och man kanske börjar betvivla sitt entreprenörskap och tappar en hel del självkänsla. Men då är det viktigt att veta att man alltid kan satsa igen, det är alltså din tro på dig själv som sätter stopp för vad du anser att du kan åstadkomma. Ingen myndighet står i vägen för dig.

Har du privata skulder kan det vara svårare att etablera en ny vinstdrivande affärsidé, men en sann entreprenör hittar sina vägar. Att gå i konkurs kan ha många bakomliggande orsaker och det är långt ifrån vartenda konkursbolag som är "kört i botten", och inte sällan kan det vara det absolut bästa att försätta ett företag i konkurs om man anser att det inte är en gynnsam verksamhet. 

Anledningarna kan som sagt vara många och det kan vara ett hårt slag att gå i konkurs inte minst för att det offentliggörs och blir allmänt känt för offentligheten. Men gör man bara sitt bästa brukar även en konkurs kunna gå smidigt och inte alltför smärtsamt till.