Inköpets roll för företaget

De senaste året har inköp och inköpsfunktionen inom företag genomgått stora förändringar. Från att tidigare varit en del av företaget det lagts lite vikt på, till att företagsledare insett vad en välfungerande inköpsavdelning kan göra för företaget.

 

Inköpsavdelningarna fungerar traditionellt sett som en mellanhand som förhandlar fram avtalen och sköter kontakten med leverantörer. Denna traditionella roll förändras mer och mer hos företagen. 

I stället intar nu inköpschefer och inköpsledare allt högre roll i den strategiska verksamheten. Fokus ligger på att få bättre prestationer från leverantörer och aktiv styrning av leverantörsrelationer.

En välfungerande och effektiv funktion för inköp kan betyda en betydande del för företagets resultat.

Förutom att inköpare ska förbättra resultatet har även dagens samhälle förändrats till att kräva en hållbarhet mot omvärlden. Kunder kräver att företagen ska stå för hållbarhet. Både mot vår miljö men även etiska frågor som exempelvis barnarbete.

Här blir inköpsfuntionen en avgörande del för företaget.

Även kvalitet mot kund har sitt ursprung i rätt gjorda inköp. Kvalitetsansvariga får problem ifall det inte redan från början inhandlats komponenter som inte håller rätt standard.

Inköp är början för att utvecklingen av nya produkter får rätt pris och kvalite, ömsesidiga lösningar med leverantörer, samhällsansvar och i slutändan har de ett stort ansvar till att förbättra företagets vinst.