Personlig utveckling på arbetsplatsen

Vare sig man har ambitionen att klättra i karriärstegen eller bara ha bättre grund att stå på vid nästa löneförhandling är det viktigt att tänka på sin egen utveckling i arbetet.

Allt börjar med en plan av en form eller annan. Denna bör inkludera var man ser sig själv om några års tid och vilka steg som krävs för att komma dit. Kommer detta betyda en total skift i karriär eller är det bara högre upp i kedjan man nu befinner sig? Det kräver också att man har en förståelse för sin egen motivation, det som får en själv att känna sig nöjd efter en arbetsdag.

Ju högre man redan befinner sig desto viktigare blir aspekter som ledarskap. Utan förmågan att kunna leda och motivera andra kommer man inte vara långvarig på positioner högre upp inom ett företag. Detta kan starta med att man ber om att få ansvar för att se hur man hanterar det, men också att man lär sig att förstå de runtikring en och hur just de motiveras.

Undersök om företaget erbjuder någon form av vidareutbildning inom arbetsområdena som är viktiga för dem. Om inte kan man själv identifiera vad är de viktiga aspekterna i företaget och vad man själv måste göra för att bli bättre inom dessa områden. Kanske det finns kurser man kan läsa vid sidan av arbetet?