Planera inför föräldraledigheten

Som egen företagare har du ibland andra saker än verksamheten att planera för - en dag är första barnet på väg. Förutom att det blir en total omvälvning i ditt liv så innebär det en hel del saker du måste ta itu med och ta ställning till som företagare.

Arbeta eller ta föräldraledighet?

Som egen företagare är det ofta svårt att ta ut ledighet, då du driver stora delar helt själv. Är du dessutom ensamföretagare blir företaget i princip stående de tider du väljer att vara ledig.

Hur stor blir föräldrapenningen?

Det är en nästan lika nervös väntan som inför barnet som är på väg. När du ska gå på föräldraledighet behöver du fastställa din sjukpenninggrundande inkomst - SGI, det är den som föräldrapenningen baserar sig på.

Enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag

Försäkringskassan beräknar din SGI efter hur dina inkomster har utvecklat sig under de senaste tre åren, men tar även hänsyn till dina egna beräkningar av hur inkomsterna blir de kommande åren. Ifall du har haft varierande inkomster görs ibland en genomsnittsberäkning. Om du har startat ditt företag de senaste två åren så kan SGI istället sättas efter den lön du skulle haft om du varit anställd i samma bransch.

Aktiebolag

Här är det helt och hållet den lön du har gett dig själv som avgör vilken SGI du får. Några specialregler som för nystartade enskilda näringsidkare finns tyvärr inte. Om du planerar fler barn de närmaste åren, se till att ta ut en tillräcklig lön för att du ska få en rimlig föräldrapenning.

Avlösning/inhoppare

Se till att i god tid hitta någon som kan hoppa in för dig under tiden du är hemma med barn. Det innebär att inhopparen ska ha gott om tid att lära sig hur verksamheten fungerar, så att inte allt faller ihop den tid du är borta.