Säkerhets- och miljöarbete på företaget

Som företag så finns det en arbetsmiljölag som man ska följa. Det gäller att man har både säkerhet och arbetsmiljö i åtanke när man bedriver sin verksamhet. Miljöarbetet är något som ständigt ska pågå och man ska arbeta med detta systematiskt.

Vi har i en tidigare artikel skrivit om detta med systematiskt miljöarbete men vi tycker att det är spå viktigt så vi skriver gärna om det igen. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till så att arbetsmiljön är godtagbar att vistas i. Och det är inte bara hur det är fysiskt på en arbetsplats utan även psykiskt. Det får inte finnas tillstymmelse till mobbing eller kränkning på en arbetsplats. Detta ska om det uppdagas genast tas itu med och lösas på något sätt. Den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som någon annan arbetsmiljö.

Lyssna in vad de anställda tycker och ha regelbundna träffar där arbetsmiljön diskuteras. Om det inte finns ett arbetsmiljöombud så kan det finnas anledning att diskutera detta på er arbetsplats. Den personen har till uppgift att direkt meddela till arbetsgivaren om det är något so behöver åtgärdas angående arbetsmiljön. Som anställd så kan man gå till den personen med sina spörsmål och veta att det tas vidare till högsta ledning.