Säkerhetsutrustning till kontoret

Det finns ofta betydligt färre risker på ett kontor än många andra sorters arbetsplatser. Men detta betyder inte att det inte finns viktiga situationer som man måste vara förberedd för rent materiellt. Här tittar vi på några områden där utrustning hjälper oss att undvika och hantera allehanda situationer.

Första hjälpen

Ingen arbetsplats kan vara helt skyddad från mindre skador. Skärsår kan komma från allt från en kökskniv till en brevöppnare. Mindre brännskador kan man också råka ut för genom spisplattor eller nybryggd kaffe. För att kunna hantera dessa skador på rätt sätt bör varje kontor ha tillgång till en förbandslåda. Denna måste även ses över med jämna mellanrum för att garantera att allt som behövs finns där.

Vid plötsligt hjärtstopp

Hjärtstopp är något som kan drabba personer av alla åldrar, men är så klart vanligare bland äldre. I en sådan situation är det viktigt att kunna agera snabbt. Att ha tillgång till en hjärtstartare på kontoret kan vara skillnaden mellan liv och död, även om man ringer ambulansen omedelbart. Ett tips är att titta på en Philips HeartStart HS1 då denna modell är väldigt lättanvänd, även för personer utan erfarenhet.

Brandrisk

Ett kontor måste även vara förberedd för eventuella eldsvådor. Detta betyder först och främst att det ska finnas tillräckligt med brandvarnare som tidigt kan varna för uppkomsten av en brand. Rekommendationen är att det ska max vara 12 meter mellan två brandvarnare.

Utöver dessa ska det även finns tillgång till en brandsläckare. För kontorsmiljöer räcker det oftast med en A-släckare, så länge det inte finns brandfarliga varor av en eller annan anledning. Dessa är lämpade för att hantera bränder i lokaler där framför allt trä, papper och textiler löper risk att antändas. Rekommendationen är att satsa på en pulversläckare då dessa kräver mindre underhåll och har högre släckeffektivitet per kilo släckmedel. De är dessutom den enklaste typen att hantera.