Starta eget bidrag

Är du arbetslös sedan en längre tid och har en affärsidé som är hållbar så kan du söka ett bidrag som hjälper dig ekonomiskt under dina första 6 månader. Detta kallas för Stöd till start av näringsverksamhet

Vad krävs för att söka bidrag

Det finns några krav man måste uppfylla för att kunna söka bidrag. Har du en affärsidé som kan ge dig sysselsättning och lönsamhet, är 25 år och anmäld på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller har rätt att delta i arbetslivsintroduktion så har du möjlighet att söka Stöd till start av näringsverksamhet. Är du yngre än 25 så kan du söka stödet genom att uppnå någon av dessa kriterier tex ha en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga, vara 18 år och ha särskilda skäl som gör det svårt att hitta ett jobb eller minst 20 år och uppfylla de villkor som gäller för deltagande i jobbgarantin.

Hur gör man

Börja med att kontakta Arbetsförmedlingen och be om information om stödet och vilka möjligheter du har att söka det. Det gäller att du har en genomtänkt idé att framföra som du kan backa upp med en kostnadsplan. Sedan bedömer Arbetsförmedlingen om du uppfyller de villkor som finns för att kunna få bidrag och givetvis dina förutsättningar att lyckas med din affärsplan tillsammans med konsulter som hjälper med den ekonomiska aspekten.

Hur fungerar bidraget

Du får din ersättning under högst 6 månader och det är Försäkringskassan som beslutar om stödet. De beräknar hur mycket du får och sedan betalar de ut aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Perioden kan förlängas men endast om du tex fått vänta på särskilda tillstånd från någon myndighet som blivit försenat eller om du blivit sjuk.

Särskilt stöd vid funktionsnedsättning

Om du är arbetslös och har en funktionsnedsättning som gör att du har en nedsatt arbetsförmåga så kan du få ytterligare ett stöd utöver Stöd till start av näringsverksamhet . Detta kallas Särskilt stöd till start av näringsverksamhet där du kan få en ersättning upp till 60 000 kr att tex använda till utrustning när du startar din verksamhet. Den betalas ut av arbetsförmedlingen men om du säljer eller lägger ner verksamheten inom en treårsperiod så kan du bli återbetalningsskyldig och du får givetvis inte ha några skulder hos Kronofogden som påvisar att du har problem med att sköta en verksamhet.