Systematiskt miljöarbete

Vårt arbete är viktigt och det måste finnas riktlinjer och lagar som bestämmer hur en arbetsplats kan se ut. Inom företaget så ska ett systematiskt miljöarbete pågå. Det måste arbetas med detta konstant och se till så att man kan minska riskerna för skador och ohälsa.

Det ska vara ett ständigt pågående arbete och det är arbetsgivarens skyldighet att detta miljöarbete ständigt pågår. Som anställd så har man inte samma ansvar som arbetsgivaren men man har en skyldighet att anmäla om något uppfattas som en hälsorisk eller liknande på en arbetsplats.

Att en arbetsplats ska kännas säker så bör det finnas säkerhetsutrustning för olyckor. HLR Hjälpen kan förse er med både utbildning, utrustning och hjälpmedel som kan rädda liv på en arbetsplats. Det är även viktigt att man har regelbundna genomgångar om brandsäkerhet så att alla är medvetna om var brandsläckare och nödutgångar finns.

På en arbetsplats ska det finnas ett arbetsmiljöombud, tidigare skyddsombud som alla kan vända sig till om något känns fel eller man upplever arbetsplatsen som osäker på något vis. Denne tar detta vidare till ledningen och arbetsgivaren för att se om något behöver åtgärdas. De anställda kan välja skyddsombud om inte någon facklig organisation gjort det.

Det är väldigt viktigt att vi mår bra på våra arbetsplatser. Vi måste se till att minimera riskerna för olyckor och annat som inte är bra för varken den anställde eller företaget. Att förebygga och se till att en arbetsplats är en trygg, säker och trivsam plats att vistas på är vad som systematiskt miljöarbete går ut på.