Tillgångar i företaget

Företagets tillgångar är resurser som man förväntas ge företaget en ekonomisk fördel framöver. Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i tre olika kategorier: immateriella, finansiella och materiella. I i anläggningstillgångar räknas sådant som fastigheter och maskiner in. Omsättningstillgångarna används löpande och är mer likvida. Exempel på detta är kassa och bank som används för att betala löpande utgifter.

Sälj tillgångar i företaget

När inte tillgångarna längre behövs i företaget, kan du istället sälja dem. Här finns det experter inom området som är bra på både marknadsföring och att hitta potentiella köpare för företagets tillgångar som inte längre behövs i företaget. Ett exempel på företag är Expoindustri Här kan du sälja bland annat fordon och maskiner för olika typer av verksamheter. Att sälja företagets tillgångar är inte svårt i dagsläget.

Ta hjälp med försäljningen

Det är tidskrävande med försäljning och det tar tid från företagaren som man förmodligen inte har. Det ska göras annonser, tas bilder, läggas in på olika sajter och så vidare. Det är därför smart att ta hjälp av experter när man har tillgångar som inte har någon nytta längre för företaget ska säljas. Experter vet hur en snygg annons ska utformas och de har ofta en bättre möjlighet att nå ut till fler.