Tips för en lyckad chefsrekrytering

Framgångsrik chefsrekrytering hjälper ett företag att förändras och utvecklas. Ha inte som mål att hitta den perfekta personen utan fokusera på att hitta en person med en bra profil som passar in med de arbetsuppgifter och utmaningar som personen kommer att ställas inför som chef i ditt företag.

Gör en kravprofil Fundera över vilken kompetens och personlighet som krävs för den person som du önskar rekrytera. Att tillsätta rätt person på rätt plats kräver inte enbart kunskaper företagets verksamhet utan även om kultur och visioner. Om ditt förteg ska gå ihop med ett annat företag så kan hela företagets kultur förändras. En chef behöver ha kunskaper om denna specifika aspekt. Ditt företag kanske har som målsättning att expandera i Sverige eller utomlands och det är viktigt att rekrytera en person som gillar att bygga det nya företaget. I detta fall är det viktigt att den nya chefen gillar utmaningar och är skicklig på att bygga nya kontaktnät.

Ibland så är det lämpligt att leta efter en person som kan växa in i sin roll i företaget. Denna person kan ha lite mer begränsade erfarenheter av en liknade position, men måste ha en drivkraft att vilja utvecklas och lära sig nya saker. Leta internt inom företaget för att se om det finns någon lämplig person.

Anlita hjälp Det är kanske lätt att tro att chefsrekrytering är en kostnad som det går att spara pengar på genom att sköta rekryteringen själv. Att anlita ett företag som Headagent med unika kunskaper och förståelse om vilka egenskaper som är viktiga när det gäller chefsrekrytering hjälper dig att hitta rätt person. Att tolka en ansökandes svar är inte alltid helt lätt, vad menar en person när de säger att de gillar utmaningar. Konkreta exempel är viktigt för att förstå hur en person faktiskt löser en uppgift.

Att rekrytera och intervjua är en konst där det finns många aspekter som man bör ta hänsyn till. Ibland är det så att när det får kosta lite så får man bäst resultat.