Undvika arbetsrelaterade skador

Arbetsskador sker i alla möjliga branscher och av många olika anledningar. Olyckor är så klart omöjliga att undvika till 100% men det finns fortfarande utrymme för många förbättringar i arbetslivet idag.

Förra året anmäldes 122 468 arbetsskador till försäkringskassan och omkring 34 600 av dessa medförde sjukfrånvaro. Trots en ökad medvetenhet kring säkerhet, ergonomi och liknande områden var detta fortfarande en ökning på cirka 5 % från året innan.

En del ansvar ligger ju på arbetaren själv och det går exempelvis inte att förvänta sig att hålla sig helt problemfri i en del miljöer om man inte själv arbetar för att förebygga vissa skador. Detta är varför man kan hitta praktiska övningar bland annat för de som spenderar stor tid med att arbeta i stora maskiner.

Man ska dock även kunna ställa krav på sin arbetsplats. I många företag är det lätt hänt att arbetsmiljöfrågor nedprioriteras då så stor fokus läggs på det dagliga arbetet. Men det går inte att undvika att arbetsgivaren faktiskt har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och behöver ta itu med dessa.

Det är alla anställdas rätt att kunna ta korta mikropauser för att göra saker som att sträcka på benen och kanske stretcha lite. Det är också rekommenderat att ta en kort promenad under lunchen om man har ett väldigt stillasittande jobb, som till exempel ett vanligt kontorsjobb.

Man kan också titta på hur man själv kan förändra sitt arbetssätt för att bli mer ergonomiskt. Ser vi exempelvis på kontorsarbete är det bland annat vanligt att man sitter i en 90 graders vinkling i stolen. Detta belastar faktiskt kroppen mer än om man skulle sitta lätt tillbakalutad. Det är också vanligt att datorskärmar sitter för högt vilket betyder att man belastar nacken mer än man borde då man tittar rakt fram eller snett upp på den. En inställningsbar arbetsplats är alltid att föredra så man kan justera så mycket som möjligt för att bäst passa en själv.