Vad kan man göra avdrag på?

Att driva ett företag eller starta ett nytt är något som är riktigt kul. Att kunna skapa något eget och styra sina arbetsuppgifter själv. Som företagare kan man göra avdrag på många saker och det gäller att veta vilka skatteregler som gäller.

Först och främst finns det några kostnader som inte är avdragsgilla.

 • Personliga levnadskostnader
 • Böter Inkomstskatter
 • Restavgifter
 • Viten Skattetillägg och förseningsavgifter
 • Avgifter enligt arbetsmiljö och arbetstidslagen
 • Skadestånd enligt MBL (lagen om Medbestämmande i arbetslivet)
 • Medlemsavgifter
 • Representation som överskrider skatteverkets schablon
 • Kostnader för att bilda och registrera företaget

Några av de vanligaste avdragen man kan göra enligt skatteverkets avdragslexikon för företag.

 • Deklarationshjälp eller liknande tjänster.
 • Ett exempel är att du anlitar en firma att sköta din deklaration och bokföring.
 • Inventarier som maskiner, möbler, bilar, datorer eller andra inventarier.
 • Till exempel kontorsmaskiner till ditt kontor eller dina kontorsmöbler.
 • Lokalkostnader. Hyran på din lokal för din verksamhet eller om du bedriver verksamheten i din egen bostad. Om du har en särskilt anpassad del av ditt hem som används till din verksamhet så kan du göra avdrag för driftkostnader.
 • Motion och frisktvård kan göras för dina anställda men inte för enskild näringsidkare ller delägare.
 • Om du gör inköp av tjänster, inventarier eller andra inköp under startåret eller året före din verksamhet startat så får du göra avdrag för dessa när verksamheten är igång.