Vid uppsägning av anställd

Det finns vissa saker som är väldigt svårt att förbereda sig för som företagare. Ett av dessa är att behöva säga upp personal. Det är bra att få så många tips som möjligt för att se till att man hanterar detta på rätt sätt och inte gör situationen ännu värre, för den som måste gå, de som blir kvar och för sig själv och sitt företag.

Det första om uppsägningar, som många säker tycker är självklart men ändå är värt att hamra hem, är att man behöver skäliga anledningar till att säga upp någon. Dessa anledningar kan självfallet variera väldigt mycket och bero på allt från något som en anställd personligen har gjort till företagets ekonomiska situation. Allt som handlar om företagets situation faller in under vad man kallar arbetsbrist och är den vanligaste anledningen till uppsägningar idag.

När man måste minska arbetsstyrkan behöver man först upprätta en turordningslista. Detta säger mer eller mindre att den som har arbetat på företaget den kortaste tiden ska vara högst upp på listan och därmed den som sägs upp före alla andra. Undantag görs dock för företag med tio eller färre anställda. Men detta måste fortfarande göras med bra anledningar, som att behålla en person med ett viss expertisområde eller liknande.

Vid uppsägning har dock arbetsgivaren en så kallad omplaceringsskyldighet. Detta betyder att arbetsgivaren måste göra en grundlig utredning av vilka befattningar inom hela sin verksamhet där en person som ska sägas upp annars kan tänka få arbeta istället för sin nuvarande position. Detta kan även betyda arbete på annan ort. Dock måste självfallet personen i fråga ha kvalifikationer för befattningen.

Ett annat sätt att hantera just detta är att arbeta med så kallad outplacement, vilket är ett system där personal som sägs upp har möjlighet att arbeta tillsammans med någon för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden på ett sätt eller annat. Detta har mer används för personer i chefspositioner men har numera blivit vanligare även för personer i lägre positioner.

Man kommer också behöva skicka in en förhandlingsframställan till fackorganisationen som den anställde är sluten till. Detta är något som måste ske redan innan beslut om uppsägning och kan dra ut på processen i något kring två till fyra veckor.